Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.2

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 11. 2014 v 17.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 2. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 11. 2014 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 2. Zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.

 3. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a Ing. Michala Milerského Ph.D..

 4. Jednací řád Zastupitelstva obce Nýdek.

 5. Stanovení počtu členů výborů Zastupitelstva obce Nýdek – pětičlenné výbory.

 6. Měsíční odměny členům zastupitelstva obce od 1. 12. 2014 – viz. příloha.

Rozpočtová opatřeníč. 13 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce zřizuje výbory zastupitelstva obce ve složení:

 1. Pro národnostní menšiny: předseda Ing. Michal Milerski Ph.D., členové Ing. Pavel Szymeczek, p. Stanislav Szturc, Bc. Adam Svider a Ing. Vlastimil Franek.
 2. Finanční: předseda p. Adam Morcinek, členové p. Miroslav Přibyla, p. Jaroslav Přikryl, Ing. Pavla Bialožytová a Ing. Danuta Milerská.

 3. Kontrolní: předseda Mgr. Dana Španihelová, členové Ing. Vlastimil Franek, Ing. Michal Milerski Ph.D., Ing. Radim Svider a Bc. Adam Svider.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Návrh rozpočtu na rok 2015.

 2. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu obce na r. 2016 – 2018.

 3. Diskusní příspěvek místostarosty obce, týkající se odkoupení pozemků u „Požárníka“.

 4. Další diskusní příspěvky ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 2. prosince 2014

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n  ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 15. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:29
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek