Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.1

USNESENÍ ZO č.1 1

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 10. 2018 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 10. 2018 
 • v 15.00 hodin v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla, p. Česlav Vychodil a zapisovatele p. Věru Labojovou.
 2. Program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Funkci starosty obce jako jedinou uvolněnou funkcí zastupitelstva obce
 4. Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek, Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 5. Volbu jednoho místostarosty.
 6. Stanovení počtu členů Rady obce Nýdek – pětičlenná rada (v počtu 5).
 7. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny. Výbory finanční a pro národnostní menšiny budou pětičlenné, výbor kontrolní bude tříčlenný.
 8. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Nýdek od 1. 11. 2018 – viz. příloha. Odměny se nebudou kumulovat.

Zastupitelstvo obce volí:

starostu obce: Mgr. Konečný Jan

místostarostu obce: Suszka Milan

další členy rady obce: Szturc Stanislav, Vychodil Česlav, Přibyla Miroslav

Předsedu finančního výboru p. Jana Konderlu.

Předsedu výboru pro národnostní menšiny p. Michala Milerského Ing. PhD.

Předsedu kontrolního výboru p. Petra Ciencialu.

Členy výboru pro národnostní menšiny: p. Stanislav Szturc, p. Bogdan Martynek, Ing. Henryk Szymeczek a PhDr. Radim Mikulka.

Členy finančního výboru: Ing. Květoslava Stryczková, p. Jaroslav Přikryl, Ing. Danuta Milerská a p. Miroslav Přibyla

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. ZO Nýdek schvaluje tajnou popřípadě kombinovanou volbu místostarosty a dalších členů Rady obce Nýdek.
 2. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek PhDr. Radima Mikulku.
 3. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek p. Jana Konderlu.
 4. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek Mgr. Danu Španihelovou.
 5. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek Ing. Darinu Dzivou.
 6. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek Ing. Darinu Dzivou.
 7. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek Ing. Radima Mikulku.
 8. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek p. Jana Konderlu.
 9. ZO Nýdek schvaluje zřízení kulturně sportovního výboru.
 10. ZO Nýdek volí předsedu finančního výboru p. Miroslava Přibylu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Složení slibu všech přítomných členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Diskusní příspěvky Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 9. 11. 2018

Suszka Milan / Mgr. Jan Konečný
místostarosta obce Nýdek / starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení ZO č. 1/2018

zo_1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,33 kB
Datum vložení: 12. 11. 2018 9:33
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2022 7:50
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek