Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.19

USNESENÍ ZO č.19 1

z 19. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 6. 2022 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

z 19. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 6. 2022

v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.  


 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Jan Heczko a Ing. Petr Kubik  a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za I.– V./2022 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtové opatření č. 13 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo závěrečný účet obce za rok 2021, Zprávu Ev. č. O/5/2022 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věcný a poctivý obraz předmětu účetní a finanční situace účetní jednotky.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje počet členů zastupitelstva obce Nýdek pro příští volební období v počtu členů 15.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje mimořádnou odměnu místostarostovi obce za odborné zednické práce při údržbě obecního majetku ve výši 40 tis. Kč.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce za práci manažera na projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v období průmyslové revoluce“ a dalších projektech.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu obce Nýdek evidovaný pod číslem Z – 3 – 64 v požadovaném rozsahu.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu obce Nýdek evidovaný pod číslem Z – 3 – 66.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s Lesy České republiky s-p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – viz. příloha.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis ze 4. zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Nýdek ze dne 16. 5. 2022.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek bere na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu obce Nýdek evidovaný pod číslem Z – 3 – 65.
 3. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2021, Zprávu Ev. č. DSO/2/2022 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí SOJ za rok 2021.
 4. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně za rok 2021, Zprávu Ev. č. DSO/1/2022 o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2021.
 5. Diskusní příspěvky 19. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 6. Oznámení o vstupu společnosti Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2 Jinonice, 110 00 Praha 1 do likvidace dne 2. 5. 2022.

 

V Nýdku dne 1. 7. 2022

                                Milan Suszka                                          Mgr. Jan Konečný

                           místostarosta obce                                          starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.19/2022

zo_19_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,75 kB
Datum vložení: 4. 7. 2022 15:54
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 15:57
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek