Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.7

 USNESENÍ ZO č.7 1

ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 9. 2019 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

  • ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 9. 2019
  • v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku
  1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Mikulku Radima PhDr. a p. Petra Ciencialu a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
  2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
  3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje rozpočtová opatření č. 37 – viz. příloha.
  4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9.755.504,00 Kč na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“.
  5. Zastupitelstvo obce Nýdek pověřuje radu obce schválením Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Diskusní příspěvky 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 23. 8. 2019

Milan  S u s z k a / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.7/2019

zo_7_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 400,11 kB
Datum vložení: 30. 9. 2019 11:56
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek