Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.26

Usnesení RO č.26 1

z 26. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. 11. 2023

Usnesení

 

z 26. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. 11. 2023 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

  1. Smlouvu o dílo č. NYD24_SOD, mezi obcí Nýdek a spol DIGIS, spol. s r.o., pro rok 2024, na částku 20.500,--Kč bez DPH.

 

  1. Cenovou nabídku spol. Galileo corporation s.r.o., na výrobu modulu pro mobilní aplikaci pro chytré telefony, v celkové ceně 20.000,-Kč bez DPH a měsíční poplatky za provoz modulu 690,-Kč bez DPH.

 

  1. Poskytnutí finančního daru obci Mosty u Jablunkova na úhradu nákladů spojených s pořádáním lyžařských závodů BESKYDSKÁ LYŽE 2024 a to částkou 6.000,-Kč.

 

  1. Darovací smlouvu mezi obcí Nýdek a obcí Mosty u Jablunkova na částku 6.000,- Kč, na úhradu části nákladů spojených s pořádáním lyžařských závodů BESKYDSKÁ LYŽE 2024.

 

  1. Cenovou nabídku spol. SMOLO s.r.o., nám. Svobody 527, Třinec, Lyžbice na dodání a osazení dopravních značek na komunikacích v k. ú. Nýdek, za cenu 29 917,-- Kč bez DPH.

 

  1. Uzavření smlouvy mezi První certifikační autoritou, a.s. a obcí Nýdek o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku I. CA RemoteSeal a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

  1. Rozpočet na organizaci tradičního Mikuláše ve výši 55.000,-- Kč s DPH.

 

  1. Změnu usnesení č. 4, z 21. schůze rady obce Nýdek, konané dne 30. 08. 2023. Změněné usnesení zní: Rada obce Nýdek schvaluje poskytnutí finančního daru p. Mgr. Janu Konečnému ve výši 10.000,-Kč jako součást nejvyššího ocenění obce Nýdek „Za přínos pro obec“. 

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 

  1. Upozornění p. Skorupy na zničené turistické ukazatele na Střelmé nad úpravnou vody a Goře u odbočky ke hranici Nýdku a Cisownici. Opravu zajistí místostarosta.

 

 

V Nýdku dne 27. 11. 2023

 

                                                                                                     Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.26/2023

ro_26_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,65 kB
Datum vložení: 1. 12. 2023 15:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 7:25
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek