Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.34

Usnesení RO č.34 1

z 34. schůze Rady obce Nýdek konané dne 10. 04. 2024 v 16:00 hodin

Usnesení

 

z 34. schůze Rady obce Nýdek konané dne 10. 04. 2024 v 16:00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek:

 

 1. jmenuje s účinností od 01. 08. 2024 Mgr. Kateřinu Brukovou, nar. 29. 03.1976, bytem Dukelská 995, 739 61 Třinec, na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní a mateřské školy Nýdek, příspěvkové organizace,

 

 1. ukládá starostovi obce Marku Hotovi, podat žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství/MŠMT,

 

 1. schvaluje kupní smlouvu na dodávku výpočetní techniky pro stavební úřad mezi obcí Nýdek a spol. Aricoma Systems a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697,

 

 1. schvaluje cenovou nabídku spol. Bonfin s.r.o., Jeremenkova 9, 742 42 Šenov u nového Jičína, IČ 29454760, na vypracování Projektového záměru. Dotační program: IROP – Výzva MAS Jablunkovsko: 6 cestovní ruch, projekt „Parkoviště před Nýdečankou, Nýdek“, v ceně 20.000,-Kč bez DPH,

 

 1. schvaluje Rozpočtová opatření č. 6/2024,

 

 1. schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a obcí Nýdek, č. smlouvy: VPIC/MS/2024/00039,

 

 1. schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nýdek o osvobození nájmu areálu Výletiště Požárník včetně energií na akci Den dětí dne 06. 06. 2024,

 

 1. schvaluje cenovou nabídku tesařství Ladislav Pustovka, Nýdek 632, IČ 87023326, na generální opravu autobusové zastávky na Setince ve výši 95.000,-- Kč.

 

 1. schvaluje pro školní rok 2024 – 2025, výši úplaty předškolního vzdělávání v mateřské škole v částce 550,00 Kč měsíčně, u zájmového vzdělávání ve školních družinách stanovuje výši v částce 250,00 Kč měsíčně,

 

 1.  schvaluje cenovou nabídku p. Dariny Szymeczkové na hudební produkci při stavění máje ve výši 12.000,-- Kč,

 

 1. schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 50.000,00 Kč, na financování činnosti sportovních družstev,
 2. schvalujte smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce mezi obcí Nýdek a Sborem dobrovolných hasičů Nýdek,

 

 1. Rada obce schvaluje Žádost ZO ČZS Nýdek o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek. Dotace bude poskytnutá ve výši 125.000,00 Kč,

 

 1. Rada obce schvalujte smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi obcí Nýdek a ZO ČZS Nýdek,

 

 1. Rada obce schvaluje Žádost Charity Třince o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Nýdek. Dotace bude poskytnutá ve výši 20.000,00 Kč,

 

 1. Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce mezi obcí Nýdek a Charitou Třinec.

 

Rada obce bere na vědomí:

 

 1. Zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a mateřská škola Nýdek, příspěvkové organizace ze dne 08. 04. 2024,
 1. Informaci o předprodeji a ceně vstupenek na letošní BEERFEST,
 1. Výroční zprávu o plnění povinností a závazků stanovených smlouvou mezi spol. ELTODO Osvětlení, s.r.o. a obcí Nýdek.

 

V Nýdku dne 15. 04. 2024

 

                                                                                                     Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.34/2024

ro_34_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,9 kB
Datum vložení: 17. 4. 2024 7:19
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 15:33
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek