Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.37

Usnesení RO č.37 2

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. 05. 2024 v 16:00 hodin

Usnesení

 

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. 05. 2024 v 16:00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Cenovou nabídku spol. Klempířství Roman Cieslar Nýdek č. 103, IČ 65174178 na opravu komínu v budově OÚ Nýdek, včetně materiálu, práce, lešení a příslušenství za celkovou cenu 190.520,00 Kč bez DPH.
 2. Cenovou nabídku Jakuba Heczka, Nýdek 500, IČ 73917630 na:
 • práce vozidlem MAN  - 650,00 Kč/hod
 • drobné řemeslné práce -  300,00 Kč/hod
 • výpomoc zaměstnancům obce -  250,00 Kč/hod
 1. Cenovou nabídku služeb spol. Mag–terra s.r.o., Hrabinská 498/149, Český Těšín, IČ 03072398 – na Koordinátora BOZP stavby „Oprava a rozšíření komunikace Odmiarek“ za cenu: 3.500,00 Kč, jednorázová platba za zpracování dokumentace BOZP stavby ve fázi realizace 4.900,00 Kč, měsíční platba, průběžná činnost koordinátora BOZP
 2. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Nýdek ve výši 20.000,00 Kč Centru sociální pomoci Třinec, Máchová 1134, IČ 75055473.
 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociální pomoci Třinec, Máchová 1134, IČ 75055473.
 4. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2024.
 5. Poskytnutí finančního daru Svatováclavskému hudebnímu festivalu z.s., IČ 26632578, Ostrava, Dr. Šmerala 6, ve výši 5.000,00 Kč, na částečné pokrytí nákladů souvisejících s konáním koncertu dne 08. 06. 2024 v evangelickém kostele v Nýdku.
 6. Darovací smlouvu mezi obcí Nýdek a Svatováclavským hudebním festivalem z.s., IČ 26632578 Dr. Šmerala 6, Ostrava.
 7. Cenovou nabídku spol. SMOLO CZ s.r.o., IČ 25355996, nám. Svobody 527, Třinec, na svoz BIO odpadu z obce Nýdek.
 8. Cenovou nabídku spol. Miroslav Skarke, IČ 05136113, Bystřice 461, na výměnu a montáž bojleru a baterie v Dřeviónce.
 9. Smlouvu o poradenské činnosti mezi obcí Nýdek a spol. INNOVA Int. s.r.o., Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ 27857255, týkající se poskytnutí poradenských služeb spočívajících především ve zpracování a následného podání žádosti o finanční podporu v rámci projektu: „Řemeslný inkubátor při ZŠ Nýdek“.
 10. Cenovou nabídku Ing. Hampla – SPORTING, Masná 1324/1, 701 49 Ostrava, IČ 60312971, na opravu sítí a dodávku granulátu pro hřiště u školy.

 

 

V Nýdku dne 21. 05. 2024

 

                                                                                                     Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.37/2024

ro_37_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,56 kB
Datum vložení: 21. 5. 2024 13:33
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2024 13:36
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek