Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.4

Usnesení RO č.4 1

z 4. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12.12.2022 v 16.00 hodin

Usnesení

 

z 4. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12.12.2022 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku


Rada obce Nýdek schvaluje:

 

  1. Poskytnutí  neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., 739 61 Ropice č.p. 11,  ve výši 12.000,-- Kč.
  2. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa,  o.p.s., 739 61 Ropice č.p. 11, ve výši 12.000,-- Kč.
  3. Rozpočtová opatření č. 41 – č. 42, rozpočtová opatření tvoří přílohu zápisu.
  4. Smlouvu o dílo č. NYD23_SOD na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2023 s DIGIS, spol. s r.o. – viz příloha

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 

  1. Změnu odpovědné osoby pro činnost záchytného místa pro toulavé psy p. Ivetu Heczkovou.
  2. Informace starosty o jednání s dodavatelem el. energie YELLO energy  pro Obec Nýdek
  3. Žádost SDH Nýdek o poskytnutí neinvestiční dotace na práci s mládeží ve výši 100.000,-- Kč, bude projednání na jednání zastupitelstva obce.

 

V Nýdku dne 16.12.2022

 

                                                                                                      Marek Hota

                                                                                              Starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.4/2022

ro_4_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,16 kB
Datum vložení: 21. 12. 2022 13:58
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2022 14:00
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek