Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.9

Usnesení RO č.9 1

z 9. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. 02. 2023 v 16.00 hodin

Usnesení

z 9. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. 02. 2023 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

  1. Cenovou nabídku spol. Klus Radek-odpady na svoz podzemních kontejnerů pro rok 2023

  2. Rozpočtová opatření č. 3

  3. Cenovou nabídku dodavatele Miroslav Skarke, Bystřice č.p. 461, na instalaci nového radiátoru v prostoru čekárny na Poště, dále výměnu bojleru v Nýdeckých dobrůtkách za cenu 32.973,20 bez DPH.

  4. Cenovou nabídku dodavatele Tomáše Kanioka, Bystřice č.p. 1028, na vybavení kuchyně Výletiště u Požárníka v ceně 128.660,44 Kč. s DPH

  5. Cenovou nabídku MIVER Stavby, Milan Raszka, Nýdek č.p. 600 na práce strojem pro rok 2023.

  6. Úhradu autobusové dopravy na finále Slezské hokejové ligy ve Werk aréně v Třinci dne 18. 02. 2023, kde hrají nýdečtí hokejisté Rytíři Nýdek.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

  1. Oznámení spol. ELTODO Osvětlení, (veřejné osvětlení), o úpravě cen eklektické energie dodavatelem a snížení roční paušální platby.

  2. Protokol o provedené kontrole příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek, 739 96 Nýdek 293, IČ:60801701 se zaměřením na věrohodnost a správnost jednotlivých účetních operací v souladu s účetními standardy, účetních závěrek, hospodaření s fondy, majetkových účtů a hospodaření s majetkem včetně evidence a inventarizace majetku, správnost čerpání fondu FKSP – bez zjištěných závad.

 

V Nýdku dne 22. 02. 2023

 

Marek Hota

Starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č. 9/2023

RO_9_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,38 kB
Datum vložení: 28. 2. 2023 8:59
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2023 9:02
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek