Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.1

USNESENÍ ZO č.1 1

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 20. října 2022 v 15:00

Usnesení

z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 20. října 2022 v 15:00 hodin v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: p. Věra Labojová, p. Kamil Ryška a zapisovatele p. Ing. Michaela Kawuloková a p. Bc.  Sylvie Kantorová.
 2. Program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Funkci starosty obce jako jedinou uvolněnou funkci zastupitelstva obce.
 4. Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek, Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 5. Volba místostarosty
 6. Stanovení počtu členů Rady obce Nýdek – pětičlenná rada (v počtu 5)
 7. Zřízení výborů finančního, kontrolního, pro národnostní menšiny a pro kulturu a sport. Všechny výbory budou pětičlenné.
 8. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Nýdek od 21.10.2022 – viz. příloha. Odměny se nebudou kumulovat.

 

Zastupitelstvo obce volí:

 

            starostu obce                              Hota Marek

 

            místostarostu obce                    Suszka Milan

 

            další členy rady obce                Vychodil Česlav

                                                                                      Kantor Jakub Ing.

                                                                                      Milerski Michal Ing. Ph.D.

 

Předsedu finančního výboru p. Stryczkovou Květoslavu Ing.

Předsedu kontrolního výboru p. Španihelovou Danu Mgr.

Předsedu výboru pro národnostní menšiny p. Szymeczka Henryka Ing.

Předsedu výboru pro kulturu a sport p. Raszku Zbyňka.

Členy finančního výboru:

p. Ing. Danuta Milerská, p. Bc. Kateřina Sliwková, p. Ing. Šárka Pindorová Ph.D., p. Věra Labojová.

Členy kontrolního výboru:

 p. Ing. Radim Svider, p. Borek Svider, p. Ing. Michal Milerski Ph.D., p. Ing. Petra Szlaurová

Členy výboru pro národnostní menšiny:

 p. Stanislav Szturc, p. Bogdan Martynek, p. Ing. Pavel Szymeczek, p.  Bc.  René Kajfosz.

Členy výboru pro kulturu a sport:

p. Věra Labojová, p. PhDr. Radim Mikulka, p. Mgr. Darina Szymeczková, p.  Jan  Lubojacki.

 

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek volí místostarostu obce p. Mgr. Danu Španihelovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek volí člena Rady obce Nýdek pana PhDr. Radima Mikulku.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek volí předsedu výboru pro kulturu a sport pana PhDr. Radima Mikulku.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Složení slibu všech přítomných členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Diskusní příspěvky ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 24.10.2022

 

…………………………………………                                     …………………………………………

                               Suszka Milan                                                    Hota Marek

               místostarosta obce Nýdek                                 starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení ZO č.1/2022

ZO_1_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 734,52 kB
Datum vložení: 25. 10. 2022 12:37
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2022 12:42
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek