Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.4

USNESENÍ ZO č.4 1

.

U S N E S E N Í

 

z 4. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 02. 2023  od 15.00 hodin v budově obecního úřadu v obci Nýdek.


  1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Mgr. Kamila Ryšku a p. Zbyňka Raszku a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
  2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
  3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje podání investičního záměru a žádosti o dotaci k projektu s názvem „Rekonstrukce rozvodů topení a zdravotechniky v ZŠ a MŠ Nýdek 293“ v dotačním titulu Ministerstva financí Výzva VPS – 232 – 1 – 2023, Program 298D23: Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, Podprogram 298D2320: Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a souhlasí se zajištěním minimální spoluúčasti ve výši 30%, tj. 2 588 496,00 Kč z přepokládaných způsobilých výdajů akce ve výši 8 628 320,00  Kč výdajů akce a také nezpůsobilých výdajů akce ve výši 340 736,00 Kč v rámci rozpočtu obce Nýdek.
  4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – viz příloha.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

  1. Diskusní příspěvky ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

 

     Milan Suszka                                                                                Marek Hota

místostarosta obce                                                                     starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.4/2023

ZO_4_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,74 kB
Datum vložení: 13. 4. 2023 13:48
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2023 13:51
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek