Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.5

USNESENÍ ZO č.5 1

.

U S N E S E N Í

 

z 5. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 13. 04. 2023

v 15.00 hodin v budově Obecního úřadu v Nýdku.  

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu p. Borka Svidra a p. Mgr. Radima Mikulku PhDr. a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje podnět na pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Nýdek evidovaný pod č. Z-3-71.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, Habrová 302, 739 61 Třince na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby v zařízení Domov Nýdek, jehož uživatelé jsou občané obce Nýdek ve výši 100.000,-- Kč.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/2023 se Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 54.600 Kč na realizaci projektu s názvem „Nýdecká univerzita třetího věku VI“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Nýdecká univerzita třetího věku VI“, agendové číslo 01258/2023/SOC.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Nýdek a obdarovaným panem Jiřím Marsínem, Nýdek č.p. 560.
 10.  Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Požární řád obce Nýdek.
 11. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění elektrického ohradníku a dočasného krmení pro stádo volně pobíhajícího dobytka majitele Petra Niedoby, Nýdek č.p. 158 z důvodu ohrožení zdraví a majetku obyvatel obce do doby vyřešení celé situace v součinnosti se správními orgány.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Diskusní příspěvky z 5. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

 

Milan Suszka                                                                                Marek Hota

místostarosta obce                                                                       starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.5/2023

ZO_5_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,87 kB
Datum vložení: 25. 4. 2023 9:23
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2023 8:55
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek