Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.7

USNESENÍ ZO č.7 1

.

U S N E S E N Í

 

z 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27.09. 2023

v 15.00 hodin v budově Výletiště u Požárníka v Nýdku.  

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu p. Michala Milerského  a  p. Kamila Ryšku a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přihlášení obce Nýdek do spolku ENERKOM Jablunkovsko a zároveň pověřuje starostu podpisem Přihlášky člena ENERKOM Jablunkovsko
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2595/11, v k. ú. obce Nýdek p. Barboře Heczkové, bytem Petrovice u Karviné č.p. 671.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje žádost odkoupení pozemku p.č. 2623/2 manželům Staroňovým, Nýdek č.p. 75.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za I. – VIII./2023.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvalujeStrategický plán rozvoje obce na období 2023 – 2030“.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 735/15 v katastru obce Nýdek, za cenu určenou znaleckým posudkem, a to spol. ČEZ Distribuce, a.s. Skutečný rozsah převáděného pozemku bude pro potřeby kupní smlouvy vymezen geometrickým plánem.
 10. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-8008820/SOBSK/001 se spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2658/1 v katastru obce Nýdek, za cenu určenou znaleckým posudkem, a to spol. ČEZ Distribuce, a.s. Skutečný rozsah převáděného pozemku bude pro potřeby kupní smlouvy vymezen geometrickým plánem.
 12. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IE-12-8027281/SOBSK/001 se spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06695/2020/RRC ze dne 16. 10. 2020.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje rozpočtová opatření č. 27, 28/2023
 15. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce s p. Zbyňkem Raszkou, bytem Nýdek č.p.12 na zajištění a činnost hlavního pořadatele na akci „Bierfest 2023“
 16. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o pracovní činnosti s p. Zbyňkem Raszkou, bytem Nýdek č.p. 12 na práce strojníka na malotraktoru KUBOTA B2650 včetně příslušenství od 01.11.2023.
 17. Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání dalšího ročníku akce „Bierfest Nýdek 2024“.
 18. Zastupitelstvo obce volí dalšího člena výboru pro kulturu a sport p. Kateřinu Ciencialovou.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2022, Zprávu ev.č. DSO/2/2023 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí SOJ na rok 2022.
 2. Rezignaci člena výboru pro kulturu a sport p. Tomáše Michalíka ke dni 14.09.2023.
 3. Technicko-ekonomickou studii odkanalizování obce Nýdek.

 

 

     Milan Suszka                                                                                Marek Hota

místostarosta obce                                                                       starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.7/2023

ZO_7_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,74 kB
Datum vložení: 11. 10. 2023 8:43
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2023 8:45
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek