Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.8

 USNESENÍ ZO č.8 1

.

U S N E S E N Í

 

Ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2023

v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v Nýdku. 

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu p. Borka Svidra  a  p. Petra Kubika a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2024 – viz příloha
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2027.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1.-11/2023.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sokol Nýdek na rok 2024 ve výši 380.000,- Kč.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2024 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 380.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku ze psů – viz příloha
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – viz příloha.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku z pobytu – viz příloha
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – viz příloha.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici o účetnictví s platností od 01.01.2024.
 14. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh p. Petra Kubika na projednání snížení odměny neuvolněnému místostarostovi obce.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny vodného od 01.07.2024 ve výši 38,00 Kč/m3 bez DPH.
 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny stočného od 01.07.2024 ve výši 38,00 Kč/m3 bez DPH.
 17. Zastupitelstvo obce Nýdek neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Důstojnost, Prvního pluku 206/27, 186 00  Praha 8 – Karlín
 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru a výboru pro kulturu a sport, kteří nejsou členy zastupitelstva obce – viz příloha.
 19. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s Mgr. Danou Španihelovou, Nýdek 567, týkající se řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku VII“ v obci Nýdek na rok 2024“ od 01.01.2024 do 31.12.2024.
 20. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s p. Zbyňkem Raszkou, Nýdek č.p. 12 na práce strojníka na malotraktoru KUBOTA B2650 včetně příslušenství od 01.01.2024 do 31.12.2024.
 21. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dohodu o provedení práce s p. Josefem Frechem, Nýdek č.p. 547 na elektroinstalační, instalatérské a údržbářské práce pro Obec Nýdek a další práce dle požadavků obce od 01.01.2024 do 31.12.2024.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2024.
 2. Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na léta 2025 – 2026.
 3. Rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2024.
 4. Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na léta 2025 – 2026.
 5. Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 18.09.2023
 6. Protokol č. 3/2023 o výsledku kontroly finančního výboru obce Nýdek dne 04.12.2023.
 7. Informaci o činnosti výboru pro kulturu a sport.
 8. Nabídku přistoupení obce do spolku Sdružení místních samospráv.
 9. Dopis Spolku na ochranu koček a psů Jablunkovsko týkající se prošetření týraní psa v obci Nýdek – Loučka 191.
 10. Diskusní příspěvky z 8. zasedání zastupitelstva obce Nýdek.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

 1. P. Radima Mikulku zjistit počty občanů, kteří jsou napojeni na obecní vodovod a neodebírají ji.
 2. Starostu obce svoláním pracovní schůzky ve věci dalšího vývoje odkanalizování obce.

 

 

    Milan Suszka                                                                                    Marek Hota

Místostarosta obce                                                                          starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.8/2023

ZO_8_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,09 kB
Datum vložení: 8. 1. 2024 7:16
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2024 7:19
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek