Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Formuláře

Odpady a místní poplatky

Přihláška k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oznámení - žádost o osvobození od místního poplatku za odpady

Žádost o vrácení přeplatku - odpady

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

Odhláška od místního poplatku ze psů

Žádost o vrácení přeplatku - psi

Stavební úřad

Ohlášeni odstranění stavby

Ohlášení stavby

Oznámení o užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Podmět na pořízení změny uzemního plánu

Společné oznámení záměru

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska, vyjádření

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení

Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Žádost o stavební povolení

Žádost o územní souhlas

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žadost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o vyjádření z hlediska územního plánu

Silniční správní úřad

žádost o povolení připojení k místní komunikaci nebo úpravě tohoto připojení

Ostatní

Oznámení o konání akce

Smlouva o nájmu hrobového místa

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obec Nýdek
Nýdek