Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Zázemí pro sportovce v obci Nýdek

Zázemí pro sportovce v obci Nýdek 1

V obci Nýdek byl v letech 2014 a 2015 realizován projekt „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

Jedná se o objekt (šatny, soc. zařízení, velký sál), který v obci dlouho scházel a stal se zázemím jak pro aktivní sportovce (oddíl kopané a oddíl volejbalu), tak pro širokou veřejnost (stolní tenis, pohybová cvičení žen, taneční kroužky a kurzy, stolní tenis pro veřejnost všech věkových kategorií).

zázemí pro sportovce

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny šatny a sociální zařízení, ve druhém nadzemním podlaží je velký sál, který se dá samozřejmě využívat i pro kulturní akce – školní besídky žáků, setkávání s veřejností, různé schůze, vánoční koncerty apod..

zázemí pro sportovce

Cílem projektu je vytvoření kvalitního zázemí pro TJ SOKOL Nýdek a samozřejmě široká nabídka volnočasových aktivit pro občany.

zázemí pro sportovce

Projekt je v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Výbor Regionální rady na svém jednání dne 10. 11. 2015 schválil u projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“, registrační číslo CZ.1.10/4.1.00/051835, navýšení dotace na 9.387.269,23 Kč (tj. do výše 100% celkových způsobilých výdajů).

Navýšení dotace nad úroveň 85 % způsobilých výdajů bude provedeno u všech projektů schválených ve výzvách na dočerpávací projekty a je podmíněno souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj (Odbor rozpočtu) a Ministerstva financí (Platební a certifikační orgán). Po vydání souhlasu obou uvedených institucí s navýšením dotace nad 85 % způsobilých výdajů projektu uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady.

Skutečná výše dotace a procentní míra dotace pak bude stanovena Výborem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016 dle podmínek stanovených ve výzvě k předkládání dotací č. 3.2-06.

logo

Datum vložení: 14. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 14:34
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek